Kadr

Kadr jest zamknięciem obrazu w pewnej przestrzeni – w taki sposób, by oczy odbiorcy były kierowane do najważniejszego punktu fotografii, który decyduje o jej treści. Niekiedy kadr jest bardzo skoncentrowany, a nawet bliski, innym razem pokazuje większą przestrzeń i dziejącą się w nim akcję; czasem prosty i bardzo zrozumiały, a nieraz kontrowersyjny i odważny. Jego konstrukcja wpływa na finalny efekt danej fotografii i jej późniejszy odbiór.