Światło

Światło to najważniejszy element składający się na dobre zdjęcie, to ono pozwala narysować scenę w sposób niepowtarzalny i niezwykły. Od kierunku jego padania zależy jakie będą późniejsze zdjęcia. Równie istotna jest godzina wykonania fotografii, gdyż to od niej zależy temperatura światła. Piękne światło jest miękkie i ciepłe, takie też są uczucia, które chcę rejestrować z jego pomocą.